KEUTAMAAN MEMBACA SURAT AL-IKHLAS

alquran
Keutamaan membaca surat al ihlas!!!!
Dari Anas bin Malik r.a. bahwa dia berkata: "Kami bersama-sama dengan Nabi s.a.w. di Tabuk. Maka terbitlah matahari, yg sinar dan cahayanya belum pernah terlihat seperti itu sebelumnya.
Dan adalah antara beliau dengan kota Madinah sejauh perjalanan sebulan. Maka pada suatu hari, matahari terbit degan kelihatan atau redup. Lalu Malaikat Jibril 'alaihis salam turun.
Sabda Nabi s.a.w. : "Hai Jibril, mengapa saya lihat matahari kelihatan redup?"Kata Malaikat Jibril 'alaihis salam : "Karena banyaknya sayap para Malaikat".
Nabi s.a.w. bersabda : "Mengapa demikian?"
Malaikat Jibril 'alaihis salam menjawab : "Karena pada hari ini Mu'awiyah meninggal dunia di Madinah", maka Allah ta'ala mengutus TUJUH PULUH RIBU MALAIKAT agar supaya membaca sholawat untuk Mu'awiyah".Ditanyakan kepadanya : "Mengapa demikian?"
Malaikat Jibril 'alaihis salam menjawab : "Karena Mu'awiyah banyak membaca "QUL HUWALLAAHU AHAD" diwaktu malam, diwaktu siang, sewaktu berjalan, sewaktu berdiri dan sewaktu duduk, waktu pergi dan waktu datang, bahkan segala keadaannya".
"Hai Rasulullah, apakah engkau menghendaki agar supaya saya menggenggam bumi ini, maka bumi ini membaca sholawat untuk Mu'awiyah?"

Maka beliau Nabi s.a.w. bersabda : "Ya". Lalu Malaikat Jibril memukulkan kedua sayapnya kebumi, sehingga bumi menjadi sempit. Maka dia mengangkat balainya/bednya sehingga beliau bisa melihatnya dan dibelakangnya dihantar oleh berbaris-baris dari pada Malaikat, tiap-tiap barisnya berjumlah TUJUH PULUH RIBU MALAIKAT. Maka beliau Nabi s.a.w. mengerjakan sholat untuknya, kemudian kembali ketabuk".

Dari Ubayyibni Ka'abin r.a. dari Nabi s.a.w bahwa beliau bersabda:
"MAN QARO-A SUURATA "QUL HUWALLAAHU AHAD" MARROTAN WAAHIDATAN A'THAAHULLAAAHU TA'AALAA MINAL AJRI KAMATSALI AJRI MI-ATI SYAHIIDIN"
(Min Hadiitsil arba'iina).

"Barang siapa membaca surat "QUL HUWALLAAHU AHAD" sekali, maka Allah ta'aalaa memberikan pahala kepadanya seperti pahalanya seratus orang yang mati syahid".
(Dari Hadits Arba'iina).

Dari Ibnu Abas dari Nabi s.a.w. bahwa beliau bersabda: "Ketika saya ber-Isra kelangit, saya melihat Arsy di atas tiga ratus enam puluh ribu sendi, dari satu sendi kesendi yang lain jauh perjalanan tiga ratus ribu tahun, dibawa tiap-tiap sendi itu terdapat padang sahara sebanyak dua belas ribu, tiap-tiap padang sahara itu seluas dari timur sampai kebarat, dan tiap-tiap padang sahara terdapat delapan puluh ribu Malikat yang sama membaca "QUL HUWALLAAHU AHAD". Apabila mereka itu rampung membaca, maka mereka berkata : "Wahai Tuhan kami dan wahai baginda kami, sungguh pahala bacaan ini kami haturkan kepada ORANG YANG MEMBACA SURAT AL-IKHLAS baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka mereka (para sahabat) sama kagum dari yang demikian.

Maka beliau Nabi s.a.w. bersabda : "Hai para sahabatku apakah kamu sama kagum?"
Mereka menjawab : "Ya betul, wahai Rasulullah".
Beliau Nabi s.a.w. bersabda : "Demi Allah yang jiwa/diri saya ditangannya, sesungguhnya "QUL HUWALLAAHU AHAD" itu tertulis di sayap Malaikat Jibril 'alaihis salam. "ALLAHUSHSHOMAD" tertulis disayap Malaikat Mika-il 'alaihis salam. "LAM YALID WALAM YUULAD" disayap Malaikat 'Izra-il 'alaihis salam. "WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD" tertulis disayap Malaikat Israfil 'alaihis salam. Barang siapa dari umatku membaca surat Al-Ikhlas, maka dia diberi oleh Allah pahala membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab Furqan/Al-Qur'an yang agung".
(Hayaatul Quluubi)

1. QUL HUWALLAAHU AHAD

"Katakanlah (Muhammad) "Dialah Allah Yang Maha Esa.

2. ALLAAHUSHSHOMAD

"Allah tempat meminta segala sesuatu.

3. LAM YALID WALAM YUULAD

"(Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.

4. WA LAM YAKUL LAHUU KUFUWAN AHAD

"Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
(Q.s. Al-Ikhlas [112]: 1-4)


Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya . . . .
(LIHAT JILID 3 KITAB DURATUN NASIHIN, HAL PENGAJIAN KETUJUH PULUH LIMA, "KEUTAMAAN MEMBACA SURAT AL-IKHLAS DAN BASMALAH").

artikel selanjutnya Keutamaan Puasa senin kamis

1 Response to "KEUTAMAAN MEMBACA SURAT AL-IKHLAS"

.

Total Pageviews

Chat

langganan

Untuk berlangganan artikel, masukan email anda: amal agama